tự học php nâng cao trang 3
Sản phẩm mới => Siêu thị online 123tot.vn - mua tận gốc - bán tận nơi

Tự Học Php Nâng Cao Trang 3


Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa là một phần quan trọng bảo mật ứng dụng web. Mật khẩu sẽ sử dụng các hàm băm một chiều như md5(), sha1() - các thông tin cần bảo mật như email khách hàng,...sẽ dụng các thuật toán mã hóa như 3des - RIJNDAEL-...HOT
KHÔ GÀ XÉ CAY - 45000đ